Ervaringsdeskundige is vooral hoopverlener

Artikel voor Tijdschrift voor Coaching nr. 4-2022 door Toon Walravens en Michiel Soeters