Gedragscode en leveringsvoorwaarden
GeenManOverboord

GeenManOverboord stelt hoge eisen aan de manier waarop we onze dienstverlening uitvoeren. Op deze pagina vind je informatie over onze gedragscode. Ook vind je een link naar onze actuele leveringsvoorwaarden. Heb je vragen hierover? Je kunt altijd contact opnemen met Michiel Soeters van GeenManOverboord.

Gedragscode GeenManOverboord

GeenManOverboord voert zijn dienstverlening uit volgens de geldende professionele en ethische standaarden en gedragscodes.

GeenManOverboord hanteert de Internationale Ethische Code (IEC) van NOBCO. NOBCO is de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Aangezien ik niet als lid ben aangesloten bij NOBCO is de klachtenprocedure niet van toepassing.

De IEC biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches. In de IEC is opgenomen hoe je als beroepscoach omgaat met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid.

De IEC is de Nederlandse versie van de Global Code of Ethics (GCE) van EMCC. Net als de GCE is de IEC per 1 januari 2017 van kracht voor Nederlandse NOBCO-beroepscoaches.

Klik hier voor de gedragscode

Leveringsvoorwaarden GeenManOverboord

De actuele leveringsvoorwaarden van GeenManOverboord vind je hier.
Heb je vragen over onze dienstverlening? Neem gerust contact op.