Teamontwikkeling

In een goed functionerend team durven mensen op elkaar te vertrouwen. Met een duidelijk doel, begrip voor elkaars aandeel en zicht op elkaars sterke en zwakke kanten. Dat vraagt allereerst vertrouwen en bereidheid tot conflict. En daar ontbreekt het in veel teams aan.

 

Wat maakt een groep mensen tot een team?

Teamvorming vraagt om meer dan ‘rode, gele, groene en blauwe’ mensen in de juiste verhouding bij elkaar zetten. Teamdynamiek heeft een ‘bewust’ en een ‘onbewust’ deel. Met name het onbewuste zorgt vaak voor de verstoringen. Klopt de balans van geven en ontvangen? Klopt de ordening? Wordt er iets of iemand uitgesloten?

We hebben vaak oog voor het veranderproces, maar onvoldoende voor de transitie in de teamleden als gevolg van die verandering. Elke verandering begint met een einde, een afscheid. Wordt het verlies voordoende erkend en gezien? Zo niet, dan zulle op termijn teamleden uitchecken, ziek worden of vertrekken.

Fijn en belangrijk als een team uitjes organiseert en daar samen herinneringen maakt en mag ‘spelen’, maar de vraag is ook: wordt er op de werkvloer nog voldoende gespeeld, plezier gemaakt? Je zult zien dat hoe meer speelse energie er kan zijn, hoe meer resultaat er geboekt wordt!

Jouw team ontwikkelen

Het ontwikkelen van teams vraagt om:

  • zicht op teamdynamiek
  • zicht op persoonlijke dynamiek
  • zicht op dynamiek rondom verandering en transitie
  • een gemeenschappelijke taal

Daar help ik jou en je team bij. We leren veel op school, maar nagenoeg niets over hoe mensen individueel en in teams functioneren. Gemeenschappelijk begrip creëren in een team is de eerste stap. Daarnaast geef ik concrete handvatten voor verlies en rouw in organisaties, onderwerpen die een nadrukkelijke rol spelen bij het implementeren van veranderingsprocessen.

We gaan aan de slag met wat er werkelijk speelt en wat er nodig is om een team goed te laten functioneren. Geen ‘Quick fix’, maar een aanpak die nieuwe en diepere verbinding mogelijk maakt.

Bespreek de ambities van je organisatie en neem contact op met Michiel.

Workshops en trainingen

GeenManOverboord heeft diverse mogelijkheden voor teamontwikkeling. Naast teamcoaching is er ook een uitgebreid aanbod in workshops en trainingen. Dat zijn bijeenkomsten over specifieke thema’s die van invloed zijn op je team en individuele medewerkers. Bijvoorbeeld over het geven en ontvangen van feedback, het succesvol voeren van dialogen en discussies en over de psychologie van samenwerking. Deze workshops en trainingen worden steeds speciaal samengesteld en afgestemd op jouw organisatie, businessunit, afdeling en team.

“Michiel is verbindend, sensitief, intelligent
en heeft veel ervaring in het bedrijfsleven.

teammanager

Leiderschap begint bij inspiratie. Ik geef je een baken om je op te richten!

Ontvang regelmatig inspiratie, tips, blogs, links naar video’s en informatie over mijn activiteiten en wat er op de planning staat.