Teamontwikkeling
door GeenManOverboord

Teamontwikkeling door GeenManOverboord leidt tot groei binnen jouw bedrijf of organisatie. Groei van je team als geheel, maar ook van de mensen die er deel van uitmaken. Een goed functionerend team werkt als een orkest. Of als de bemanning op een schip. Met een duidelijk doel, begrip voor elkaars aandeel en zicht op elkaars sterke en zwakke kanten. Teamontwikkeling door GeenManOverboord zorgt voor eenheid in verscheidenheid, energie, werklust en een productieve weg om samen doelen te realiseren.

 

Wat maakt een groep mensen tot een team?

Wat maakt een groep mensen tot een team? Dat is een vraag waar iedereen – medewerker, bestuurslid, manager of ondernemer – wel een globaal beeld bij heeft. Bij het samenstellen van je team wil je de juiste capaciteiten en kennis bijeenbrengen, zodat de organisatie in goede samenwerking en op volle kracht zijn taken kan uitvoeren en zijn doelen kan behalen. De praktijk is echter vaak weerbarstiger. Elke groep mensen kent namelijk zijn eigen dynamiek. Daarbinnen heeft iedereen zijn of haar rol en taak.

Teamleden hebben elk een eigen achtergrond, levensvisie en ervaringen. Ondertussen spelen er andere zaken op de achtergrond. Waar de een op zoek is naar zelfverwezenlijking of bestaanszekerheid, wil de ander vooral erkend of gezien worden. Dat maakt het uitdagend om resultaat te realiseren, tegenslag te overwinnen en begrip te kweken voor veranderingsprocessen. Zie dan nog maar eens efficiënt en effectief koers te houden.

Je bent niet de enige die het ene moment versteld staat van de zelfwerkzaamheid van het team, maar zich het volgende moment afvraagt waar je de tijd en energie vandaan haalt om je organisatie in goede banen te leiden. Er zullen vast momenten zijn dat je het gevoel hebt niet meer de richtinggevende kapitein te zijn, maar een substantieel deel van je tijd bezig te zijn met het beheersen van wrijvingen, conflicten, dreigende uitval en scheefgroei in de communicatie. Dat is het moment dat je beseft dat er iets moet veranderen. Maar wat?

Zo werkt het: Coaching voor bedrijven

Jouw team ontwikkelen

Michiel Soeters van GeenManOverboord helpt jouw team om zich te ontwikkelen. Michiel is een ervaren trainer, leiderschapscoach en transitiecoach met bewezen effectiviteit bij diverse organisaties. Hij gaat aan de slag met je team. Het omgaan met uitdagingen, effectieve dialoog en eerlijke feedback zijn daarin thema’s. Maar hij geeft ook concrete handvatten voor verlies en rouw in organisaties, onderwerpen die een nadrukkelijke rol spelen bij het implementeren van veranderingsprocessen.

Michiel is in staat om te doorgronden wat er speelt. En belangrijker nog: wat er nodig is om een team goed te laten functioneren, zodat het zijn taak doelmatig kan uitvoeren. Vanuit zijn opleiding en achtergrond biedt hij inzicht in waarom individuele groepsleden doen wat ze doen en heeft hij de daadkracht aan boord die nodig is om hen te motiveren. Michiel creëert een veilige omgeving, met ruimte voor feedback die leidt tot zinvolle dialogen. Door de bakens te verzetten bereiken je teamleden een betere onderlinge samenwerking, meer zelfsturing en meer werkplezier. Dit leidt tot meer tevreden klanten en een beter bedrijfsresultaat.

Bespreek de ambities van je organisatie en neem contact op met GeenManOverboord.

Workshops en trainingen

GeenManOverboord heeft diverse mogelijkheden voor teamontwikkeling. Naast teamcoaching is er ook een uitgebreid aanbod in workshops en trainingen. Dat zijn bijeenkomsten over specifieke thema’s die van invloed zijn op je team en individuele medewerkers. Bijvoorbeeld over het geven en ontvangen van feedback, het succesvol voeren van dialogen en discussies en over de psychologie van samenwerking. Deze workshops en trainingen worden steeds speciaal samengesteld en afgestemd op jouw organisatie, businessunit, afdeling en team.

Klik hier voor het actuele aanbod zakelijke workshops en trainingen

“Michiel is verbindend, sensitief, intelligent
en heeft veel ervaring in het bedrijfsleven.

teammanager